Werkwijze

Concreet wat gaan we doen

Stap1: Intake
We beginnen met een intake gesprek van 1,5 uur. Voorafgaand van dit gesprek zal ik je een vragenlijst toe sturen welke je ingevuld meeneemt naar het gesprek. Hiermee bereiden we ons beide goed voor op het gesprek.

Stap 2: Inventariseren
Tijdens het gesprek maken we een compleet beeld over wat je al hebt geprobeerd en wat je hebt meegemaakt. We bespreken je lichamelijke klachten, emotionele problemen, wat je aan voedsel en drinken binnen krijgt en op wat voor voedsel je niet goed reageert.

Stap 3: Advies op maat
Na afloop van ons gesprek zal ik met alle verkregen gegevens een behandelplan opstellen welke we in het tweede gesprek samen zullen doornemen. Het behandelplan zal voornamelijk bestaan uit voedingsadviezen, maar daarnaast vaak ook een advies om één of meerdere voedingssupplementen te gaan gebruiken.
In sommige gevallen is het raadzaam nog wat verder te onderzoeken of er een tekort of overmaat van bepaalde stoffen in het lichaam aanwezig is. Dit kan in bloed of urine worden gemeten.

Stap 4: Het traject
Op basis van het advies, gaan we aan de slag. Met vervolgafspraken afhankelijk van de klacht.

Stap 5: Een nieuwe jij
Na afloop van het gehele traject zou je (zo goed als) verdwenen moeten zijn. Sta je hopelijk steviger in je schoenen en kan je de wereld aan!

Het kan voorkomen dat ik, op basis van de klachten en het intakegesprek, je niet verder kan helpen of ik je doorverwijs.
Orthomoleculaire therapie is onderdeel van de complementaire, aanvullende zorg. Complementaire zorg werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde.